Aktuality

Dopravní model hledí až do roku 2070

Pracovní skupina se zabývala sestavením dopravního modelu pro horizonty let 2030, 2050 a 2070. Tento matematický nástroj umožní posoudit rozvoj infrastruktury vůči růstu populace v Praze i okolním regionu. A neuvažuje pouze železniční dopravu; do dopravního modelu se vkládá i předpokládaný rozvoj metra a tramvají v Praze, úpravy autobusových linek, nová parkoviště P+R a také očekávaná dostavba silnic a dálnic, včetně Pražského a Městského okruhu.

To vše umožní posoudit poptávku po cestování vlakem do Prahy či po Praze v kontextu očekávaného rozvoje za dlouhá desetiletí. Důležité bude například posouzení významu železnice při paralelním rozvoji sítě metra; v bližším horizontu je to linka D z Písnice na Náměstí Míru, ve vzdálenějším pak linka E posuzovaná ve Strategii rozvoje metra pražským IPR. Rozsah dopravního modelu pokrývá ve větší podrobnosti celou Pražskou metropolitní oblast, vnější vlivy pak zohledňují veškerá dálková spojení, včetně připravovaných vysokorychlostních tratí nebo výstavby dálnic daleko za hranicemi Středočeského kraje.