Aktuality

28.04.2023
Výbor studie proveditelnosti schválil zúžení počtu sledovaných variant
Dne 24. dubna 2023 proběhlo třetí zasedání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie proveditelnosti. Výbor vzal na vědomí data vzešlá z dosavadní práce na studii a v návaznosti na ně schválil tři principiální návrhové varianty k plnohodnotnému dopracování.
21.02.2023
Technické kolokvium k výtoňskému mostu: odborníci poskytnou své závěry do týdne
Desítka odborníků se specializací na mostní stavby nejen z Česka, ale i dalších zemí se dva dny podrobně zabývala problematikou železničního mostu pod pražským Vyšehradem. Cílem bylo zachytit všechny relevantní věcné argumenty, a to s ohledem na co možná nejkratší omezení na frekventované trase mezi hlavním a smíchovským nádražím.
02.02.2023
Rozšíření studie proveditelnosti
Dne 18. ledna 2023 vešel v účinnost dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E618-S-4867/2020/PH, který rozšiřuje plnění oproti původnímu zadání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení.
10.01.2023
Vítězný návrh mostu na Výtoni nejlépe splňuje všechny potřebné parametry
Správa železnic reaguje na debatu, která se rozproudila mezi veřejností po vyhlášení vítězného návrhu mostu na pražské Výtoni. Na nejčastější otázky odpovídáme v následujících bodech:
04.01.2023
Modernizace pražského Masarykova nádraží získala stavební povolení
Zásadní modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží má za sebou další důležitý krok v přípravě. Správa železnic získala pravomocné stavební povolení. Na jaře se vypíše výběrové řízení na zhotovitele, v průběhu letošního roku by pak měly začít i samotné stavební práce. Hotovo bude v roce 2026. Součástí projektu je mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, rekonstrukce všech nástupišť a vybudování nové platformy nad kolejištěm, která odstraní bariéry v území, umožní přístupy na jednotlivá nástupiště a nabídne přímý přestup na linku metra B.
23.11.2022
Správa železnic vybrala budoucí podobu mostu na pražské Výtoni
Správa železnic dnes představila veřejnosti vítězný návrh budoucí podoby tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni. Základní podmínky pro účast v tzv. soutěžním dialogu splnilo všech 12 přihlášených týmů architektů. Celková nabídková cena měla v hodnocení váhu 20 procent, zbylých 80 procent připadalo na kvalitu navrženého řešení. Jako nejlepší vybrala jedenáctičlenná hodnotící komise návrh od společnosti 2T engineering. Ta nyní zpracuje podrobnější studii, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření dokumentace pro společné povolení stavby.
31.10.2022
Otevírá se nová odbavovací hala v pražských Vysočanech
Dva roky intenzivních modernizačních prací jsou ve stanici Praha-Vysočany patrné na první pohled. Nádraží, které prochází kompletní přestavbou, od letošního září disponuje novým nástupištěm, eskalátory a výtahy. Další pozitivní změna nastane dnes, 31. října, kdy se otevírá nová odbavovací hala s pokladnami a zázemím pro cestující.
31.08.2022
Probíhají práce na předběžných variantách
Od června 2022 započaly práce na dalším projektovém kroku scénáře „S projektem“, na tzv. předběžných variantách. Předběžné varianty představují ucelený návrh pro řešené území ve všech dopravních a technických souvislostech, vytvořený kombinací dílčích teoretických variant.
31.08.2022
Výbor studie proveditelnosti schválil dosavadní výstupy
31. května 2022 proběhlo jednání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie. Výbor kontroloval postup prací po třetím dílčím plnění, a tím i dokončení analytické fáze studie proveditelnosti. Souhlas výboru s dosavadními výstupy studie položil pomyslný základní stavební kámen pro návrh variant řešení železničního uzlu.
13.05.2022
Dokončení prací na variantě Bez projektu
Dne 6. května 2022 bylo odevzdáno třetí plnění studie proveditelnosti završující práce na modelování stavu Bez projektu, tedy situaci, pokud by po roce 2035 již nedocházelo k dalšímu rozšiřování železniční sítě v uzlu Praha. Tato etapa prací bude předložena Výboru studie proveditelnosti k projednání a schválení.
123