Aktuality

08.09.2021
Nestihli jste panelovou diskuzi? Podívejte se na záznam.
Koncem června proběhla v pražském CAMP panelová diskuze k zahájení prací na Studii proveditelnosti Železničního uzlu Praha.
24.08.2021
Pracovní skupina zjišťuje potenciál nákladní přepravy v Praze
Ve spolupráci se zástupci Správy železnic, IPR Praha, MD ČR, ŽESNAD.CZ, Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace bylo připraveno a zahájeno dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními uživateli železniční nákladní dopravy na téma Budoucnost přepravy v Praze a okolí.
11.06.2021
Panelová diskuze 24. 6. 2021 „Železniční uzel Praha: Vlakem na Karlovo náměstí?“
Železniční infrastruktura na území Prahy je na hraně své současné kapacity, doprava po ní však neřekla své poslední slovo.
06.05.2021
Ohlasy z prvního workshopu s odbornou veřejností
Ve čtvrtek dne 6. května 2021 proběhl první workshop týmu studie proveditelnosti se zástupci odborné veřejnosti. Mezi více než stovkou pozvaných se k online setkání přihlásilo 86 zástupců hlavního města Prahy i městských částí, Středočeského kraje, železničních dopravců, projektantů a architektů, akademické sféry i zájmových sdružení a spolků. Nechyběli ani členové pracovní skupiny, kteří studii železničního uzlu Praha připravují. Od čtyřiceti účastníků jsme do konce května obdrželi cennou zpětnou vazbu ve formě SWOT analýzy, ze které vybíráme nejčastěji zmíněné podněty.
22.04.2021
Dopravní model hledí až do roku 2070
Pracovní skupina se zabývala sestavením dopravního modelu pro horizonty let 2030, 2050 a 2070. Tento matematický nástroj umožní posoudit rozvoj infrastruktury vůči růstu populace v Praze i okolním regionu. A neuvažuje pouze železniční dopravu; do dopravního modelu se vkládá i předpokládaný rozvoj metra a tramvají v Praze, úpravy autobusových linek, nová parkoviště P+R a také očekávaná dostavba silnic a dálnic, včetně Pražského a Městského okruhu.
16.04.2021
Stovka odborníků obdržela pozvánku na první workshop
Harmonogram studie proveditelnosti myslí také na zapojení odborníků, aby všechny kroky přípravy nové podoby železničního uzlu Praha byly dobře promyšlené a prodiskutované. Čtyři měsíce od zahájení prací nazrál čas na pozvání zástupců odborné veřejnosti k úvodnímu setkání.
11.03.2021
Objednatelé diskutují nad výhledovým objemem dopravy
Pracovní skupina pokračuje v diskuzích nad výhledovým rozsahem osobní dopravy. Rozsah ovlivní dopravní řešení pražského železničního uzlu a právě na něj bude muset studie navrhnout dostatečnou kapacitu infrastruktury.
25.02.2021
Pracovní skupina se sešla na svém prvním jednání
Zástupci Správy železnic, Ministerstva dopravy ČR, Prahy a Středočeského kraje se poprvé sešli s projektovým týmem ŽUP.
08.01.2021
Zahájení prací na studii proveditelnosti
Podpisem smlouvy byly zahájeny práce na studii proveditelnosti. Zhotovitelem se stala společnost SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA, sdružující pět konzultačních společností pod vedením Mott MacDonald CZ.