Aktuality

23.11.2022
Správa železnic vybrala budoucí podobu mostu na pražské Výtoni
Správa železnic dnes představila veřejnosti vítězný návrh budoucí podoby tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni. Základní podmínky pro účast v tzv. soutěžním dialogu splnilo všech 12 přihlášených týmů architektů. Celková nabídková cena měla v hodnocení váhu 20 procent, zbylých 80 procent připadalo na kvalitu navrženého řešení. Jako nejlepší vybrala jedenáctičlenná hodnotící komise návrh od společnosti 2T engineering. Ta nyní zpracuje podrobnější studii, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření dokumentace pro společné povolení stavby.
31.10.2022
Otevírá se nová odbavovací hala v pražských Vysočanech
Dva roky intenzivních modernizačních prací jsou ve stanici Praha-Vysočany patrné na první pohled. Nádraží, které prochází kompletní přestavbou, od letošního září disponuje novým nástupištěm, eskalátory a výtahy. Další pozitivní změna nastane dnes, 31. října, kdy se otevírá nová odbavovací hala s pokladnami a zázemím pro cestující.
31.08.2022
Probíhají práce na předběžných variantách
Od června 2022 započaly práce na dalším projektovém kroku scénáře „S projektem“, na tzv. předběžných variantách. Předběžné varianty představují ucelený návrh pro řešené území ve všech dopravních a technických souvislostech, vytvořený kombinací dílčích teoretických variant.
31.08.2022
Výbor studie proveditelnosti schválil dosavadní výstupy
31. května 2022 proběhlo jednání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie. Výbor kontroloval postup prací po třetím dílčím plnění, a tím i dokončení analytické fáze studie proveditelnosti. Souhlas výboru s dosavadními výstupy studie položil pomyslný základní stavební kámen pro návrh variant řešení železničního uzlu.
13.05.2022
Dokončení prací na variantě Bez projektu
Dne 6. května 2022 bylo odevzdáno třetí plnění studie proveditelnosti završující práce na modelování stavu Bez projektu, tedy situaci, pokud by po roce 2035 již nedocházelo k dalšímu rozšiřování železniční sítě v uzlu Praha. Tato etapa prací bude předložena Výboru studie proveditelnosti k projednání a schválení.
14.04.2022
„Při rozvoji železnice v zastavěném území města musíme hledat kompromis“, shodli se odborníci na druhém workshopu
Počátkem března 2022 se uskutečnil další z řady plánovaných workshopů pro odbornou veřejnost. Téměř osmdesát hostů se připojilo online, aby poskytlo zpětnou vazbu k dokončeným etapám studie a také nahlédlo týmu zhotovitele pod pokličku v přípravě variant uspořádání železničního uzlu. Během měsíce března pak ještě zůstal prostor pro podrobnější písemné reakce účastníků, které víceméně potvrdily závěry workshopu.
28.02.2022
Stovka odborníků obdržela pozvánku na druhý workshop
Studie proveditelnosti dospěla do fáze, kdy podruhé zapojuje odborníky. Měsíc před dokončením prací na scénáři bez projektu zahajujeme debatu nad přístupem ke konkrétním aspektům dalšího projektování a nad množinou teoretických projektových variant.
31.01.2022
Prodloužení doby zpracování studie
Zhotovitel a zadavatel studie se dohodli na prodloužení doby zpracování studie o 2 měsíce.
20.01.2022
Zahájeny práce na teoretických variantách
Na konci roku 2021 započaly práce na prvním kroku scénáře „S projektem“, na takzvaných teoretických variantách
10.01.2022
Scénář Bez projektu projednán v pracovní skupině
V prosinci 2021 byl dokončen provozní koncept ve scénáři „Bez projektu“ ve všech segmentech dopravy – osobní dálkové i regionální a nákladní.
123