Aktuality

22.04.2021
Dopravní model hledí až do roku 2070
Pracovní skupina se zabývala sestavením dopravního modelu pro horizonty let 2030, 2050 a 2070. Tento matematický nástroj umožní posoudit rozvoj infrastruktury vůči růstu populace v Praze i okolním regionu. A neuvažuje pouze železniční dopravu; do dopravního modelu se vkládá i předpokládaný rozvoj metra a tramvají v Praze, úpravy autobusových linek, nová parkoviště P+R a také očekávaná dostavba silnic a dálnic, včetně Pražského a Městského okruhu.
16.04.2021
Stovka odborníků obdržela pozvánku na první workshop
Harmonogram studie proveditelnosti myslí také na zapojení odborníků, aby všechny kroky přípravy nové podoby železničního uzlu Praha byly dobře promyšlené a prodiskutované. Čtyři měsíce od zahájení prací nazrál čas na pozvání zástupců odborné veřejnosti k úvodnímu setkání.
11.03.2021
Objednatelé diskutují nad výhledovým objemem dopravy
Pracovní skupina pokračuje v diskuzích nad výhledovým rozsahem osobní dopravy. Rozsah ovlivní dopravní řešení pražského železničního uzlu a právě na něj bude muset studie navrhnout dostatečnou kapacitu infrastruktury.
25.02.2021
Pracovní skupina se sešla na svém prvním jednání
Zástupci Správy železnic, Ministerstva dopravy ČR, Prahy a Středočeského kraje se poprvé sešli s projektovým týmem ŽUP.
08.01.2021
Zahájení prací na studii proveditelnosti
Podpisem smlouvy byly zahájeny práce na studii proveditelnosti. Zhotovitelem se stala společnost SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA, sdružující pět konzultačních společností pod vedením Mott MacDonald CZ.