Aktuality

21.10.2021
Dotazník zmapoval potenciál nákladních přeprav v pražském uzlu
V říjnu 2021 bylo ukončeno dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními uživateli železniční nákladní dopravy na téma Budoucnost přepravy v Praze a okolí. Online dotazník byl připraven a rozeslán ve spolupráci se zástupci Správy železnic, MD ČR, IPR Praha, ŽESNAD.CZ, Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace.
23.09.2021
Pro scénář Bez projektu byl zvolen pásmový model regionální osobní dopravy
Metodika hodnocení projektů dopravních staveb, železniční uzel Praha nevyjímaje, je založena na porovnání dvou scénářů: „Bez projektu“ a „S projektem“. Oba scénáře se dívají daleko do budoucnosti, ale liší se v rozvoji železniční infrastruktury. Pro první scénář Pracovní skupina vybrala provozní koncept pro linky regionální osobní dopravy.
08.09.2021
Nestihli jste panelovou diskuzi? Podívejte se na záznam.
Koncem června proběhla v pražském CAMP panelová diskuze k zahájení prací na Studii proveditelnosti Železničního uzlu Praha.
24.08.2021
Pracovní skupina zjišťuje potenciál nákladní přepravy v Praze
Ve spolupráci se zástupci Správy železnic, IPR Praha, MD ČR, ŽESNAD.CZ, Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace bylo připraveno a zahájeno dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními uživateli železniční nákladní dopravy na téma Budoucnost přepravy v Praze a okolí.
11.06.2021
Panelová diskuze 24. 6. 2021 „Železniční uzel Praha: Vlakem na Karlovo náměstí?“
Železniční infrastruktura na území Prahy je na hraně své současné kapacity, doprava po ní však neřekla své poslední slovo.
06.05.2021
Ohlasy z prvního workshopu s odbornou veřejností
Ve čtvrtek dne 6. května 2021 proběhl první workshop týmu studie proveditelnosti se zástupci odborné veřejnosti. Mezi více než stovkou pozvaných se k online setkání přihlásilo 86 zástupců hlavního města Prahy i městských částí, Středočeského kraje, železničních dopravců, projektantů a architektů, akademické sféry i zájmových sdružení a spolků. Nechyběli ani členové pracovní skupiny, kteří studii železničního uzlu Praha připravují. Od čtyřiceti účastníků jsme do konce května obdrželi cennou zpětnou vazbu ve formě SWOT analýzy, ze které vybíráme nejčastěji zmíněné podněty.
22.04.2021
Dopravní model hledí až do roku 2070
Pracovní skupina se zabývala sestavením dopravního modelu pro horizonty let 2030, 2050 a 2070. Tento matematický nástroj umožní posoudit rozvoj infrastruktury vůči růstu populace v Praze i okolním regionu. A neuvažuje pouze železniční dopravu; do dopravního modelu se vkládá i předpokládaný rozvoj metra a tramvají v Praze, úpravy autobusových linek, nová parkoviště P+R a také očekávaná dostavba silnic a dálnic, včetně Pražského a Městského okruhu.
16.04.2021
Stovka odborníků obdržela pozvánku na první workshop
Harmonogram studie proveditelnosti myslí také na zapojení odborníků, aby všechny kroky přípravy nové podoby železničního uzlu Praha byly dobře promyšlené a prodiskutované. Čtyři měsíce od zahájení prací nazrál čas na pozvání zástupců odborné veřejnosti k úvodnímu setkání.
11.03.2021
Objednatelé diskutují nad výhledovým objemem dopravy
Pracovní skupina pokračuje v diskuzích nad výhledovým rozsahem osobní dopravy. Rozsah ovlivní dopravní řešení pražského železničního uzlu a právě na něj bude muset studie navrhnout dostatečnou kapacitu infrastruktury.
25.02.2021
Pracovní skupina se sešla na svém prvním jednání
Zástupci Správy železnic, Ministerstva dopravy ČR, Prahy a Středočeského kraje se poprvé sešli s projektovým týmem ŽUP.
12