Aktuality

Závěrečný workshop pro odbornou veřejnost

Veřejná zakázka na zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení dospěla do fáze dopracování konceptu po připomínkách. S poznatky okolo variant uspořádání městských železničních tunelů začneme postupně seznamovat odbornou i širokou veřejnost.

Práce na výše uvedené veřejné zakázce pomalu míří do své závěrečné fáze. V průběhu letošního jara byl upraven smluvní vztah tak, aby bylo realistické do závěrečných plnění zapracovat veškeré aktuality jak z pohledu nových metodických podkladů pro ekonomické vyhodnocení, tak z pohledu koordinace s vývojem na stavbách, které se v prostoru pražského železničního uzlu nyní paralelně připravují. Dne 7. května 2024 byl odevzdán koncept studie po připomínkách a ještě před odevzdáním čistopisu chceme s odborníky z řad zástupců veřejné správy, dopravců, developerů, architektů, projektantů či akademiků v rámci třetího workshopu ke studii dne 13. června 2024 prodiskutovat jejich pohled na projektové varianty při znalosti, kterou dosud neměli.

V rámci rekapitulace uvádíme, že všechny návrhové varianty jsou založeny na dvojici podzemních tratí pro regionální železniční dopravu (Smíchov – Karlín a Negrelliho viadukt – Eden nebo Vršovice). Tyto se liší délkou a počtem podzemních stanic. Tunelové úseky se předpokládají ražbou TBM, v místě stanic NRTM. Mimo centrum města je řešení invariantní a rovněž poměrně robustní z důvodu velkého množství poptávaných linek v krátkých intervalech a nutnosti zabezpečit průjezd nákladních vlaků i ve špičkách osobní dopravy. Základní popis variant včetně grafického ztvárnění uspořádání tratí v centru představujeme níže.

Varianta N1 („plošná obsluha“):

 • společný čtyřkolejný úsek mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím
 • 7 nových zastávek na trasách městských železničních tunelů (Karlín, Hlavní nádraží, Václavské náměstí, Karlovo náměstí, Florenc, Albertov, Náměstí Bratří Synků)
 • nejlepší obsluha města a zároveň největší délka tunelů
   

Varianta N2 („rychlá obsluha“):

 • obě podzemní tratě jsou provozně zcela oddělené (ve dvou výškových úrovních nad sebou, obdobně jako linky metra)
 • pouze 3 nové zastávky na trasách městských železničních tunelů (Karlín, Hlavní nádraží, Václavské náměstí)
 • nejrychlejší vazba z regionu do města a zároveň nejkratší délka tunelů
   

Varianta N3 („tradiční Opera“):

 • principiálně je varianta obdobou varianty N1, ale společný čtyřkolejný úsek mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím je nahrazen jedinou čtyřkolejnou stanicí v tradiční poloze Opera mezi stanicemi metra Muzeum a Hlavní nádraží
 • 6 nových zastávek na trasách městských železničních tunelů (Karlín, Opera, Karlovo náměstí, Florenc, Albertov, Náměstí Bratří Synků)
   

Po workshopu nás koncem června čeká závěrečné zasedání Výboru studie proveditelnosti, jehož účelem bude vytvořit shodu nad sledovanou koncepcí před schvalovacím procesem na Centrální komisi Ministerstva dopravy.