Aktuality

Hledáme projektanta přestavby smíchovské nádražní budovy

Celková přeměna oblasti smíchovského nádraží vdechne nový život i samotné nádražní budově. Správa železnic nyní hledá dodavatele, který připraví potřebnou projektovou dokumentaci pro její přestavbu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 28 682 000 Kč bez DPH. Chystaná investice zahrne rekonstrukci hlavní části nádražní budovy a vybudování nového jižního křídla se službami. Hotovo má být v roce 2028.

Vybraný projektant zajistí zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, respektive povolení záměru podle nového stavebního zákona, projektovou dokumentaci pro provádění stavby i výkon autorského dozoru v jejím průběhu. Stavba bude kombinovat rekonstrukci hlavní části nádražní budovy s odjezdovou halou a nahrazení dnešního jižního křídla čtyřpodlažní novostavbou, která bude sloužit cestujícím i široké veřejnosti. K dispozici zde budou komerční plochy, stravovací provozy, veřejné toalety, úschovní boxy a další potřebné zázemí.

V centrální části budovy s odjezdovou halou se odstraní přízemní přístavek a lidé se z ní dostanou přímo do haly nového jižního křídla. Na úrovni 1. nadzemního podlaží budou nově propojena obě křídla nádraží s podchody a celé území bude bezbariérové. Projekt je úzce provázán s okolními stavebními záměry včetně již zahájené rekonstrukce kolejiště stanice. Po rekonstrukci bude nádražní budova funkčně propojena se smíchovským dopravním terminálem v prostoru nad železniční stanicí, do jehož výstavby bude investovat hlavní město, i s novou lávkou přes kolejiště směrem k Dobříšské ulici.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (44.3 kB) pdf