Setkání s veřejností

Hlinná

Správa železnic uspořádala dodatečnou online schůzku pro obec Hlinná ohledně aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan. Byl prezentován také postup další přípravy plánované novostavby vysokorychlostní tratě.

Zástupci Správy železnic představili Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajícíh se okolí obce Hlinná.