Setkání s veřejností

Hovorčovice

Experti z týmu přípravy vysokorychlostní trati Praha – Drážďany přijeli o novinkách informovat také pana starostu, místostarostu a zastupitele obce Hovorčovice.

Zástupci Správy železnic představili stav příprav VRT Podřipsko. V okolí Hovorčovic bude trať vedena mimo obec v tunelu dlouhém 2,7 kilometru. Vysokorychlostní železnice je velmi ekologický způsob dopravy a přinese celou řadu nových pracovních míst pro zdejší obyvatele.