Setkání s veřejností

Hradec Králové

Tým přípravy VRT ze Správy železnic navštívil Hradec Králové, kde představil projekt vysokorychlostní tratě výboru Královéhradeckého kraje. Přítomni byli členové výboru a hosté.
V úvodu jednání byli přítomni seznámeni s obecnými informacemi o VRT v ČR. Následně se Správa železnic zabývala aktuálním stavem zpracování Studie proveditelnosti RS 5 a možnými variantami vedení trati v Královéhradeckém kraji či ekonomickou efektivitou. Na závěr odborníci ochotně zodpověděly dotazy přítomných.

Soubory ke stažení

Prezentace HRADEC KRÁLOVÉ, listopad 2022 (2.4 MB) pdf