Setkání s veřejností

Hranice

V Hranicích se jednání o budoucí výstavbě vysokorychlostní tratě zúčastnil pan starosta, zástupci městského úřadu a také architekt, který je koordinátorem výstavby mezi městem a týmem přípravy VRT ze Správy železnic.

Přítomni byli také předsedové osadních výborů městských částí a starosta sousední obce Klokočí. Kromě představení aktualizovaného návrhu vedení VRT Moravská brána I všichni přítomní diskutovali o přeložkách silnic a také o plánovaném obchvatu města.