Setkání s veřejností

Hranice na Moravě

Správa železnic se zúčastnila jednání v Hranicích na Přerovsku. Předmětem setkání byl především aktuální stav příprav vysokorychlostních tratí Moravská brána, které spojí Prosenice s Ostravou.

Přítomní následně projednávali i další témata úzce spojená s přípravou DÚR pro tento úsek, jakými jsou modernizace železniční stanice Hranice na Moravě či úpravy přednádražního prostoru.

Jednání se kromě zástupců Správy železnic zúčastnili také projektanti VRT Moravská brána I.