Setkání s veřejností

Hrobce, Černěves, Křešice, Trnovany, Libotenice, Chodouny, Travčice

Nové vysokorychlostní železnice v Ústeckém kraji byly tématem dalšího veřejného setkání v Hrobcích. Správa železnic na něm představila aktuální stav příprav nového železničního spojení Drážďany – Praha.

Veřejného projednání se kromě zástupců obce Hrobce zúčastnili také představitelé obcí Černěves, Křešice, Trnovany, Libotenice, Chodouny a Travčice. Nechyběli ani zástupci místních spolků či urbanisté.

Správa železnic přítomným představila další postup pro stanovení definitivní trasy vedení nové VRT. Seznámila také s předpokládaným časovým harmonogramem procesu aktualizace Zásad územního rozvoje. V neposlední řadě zástupci Správy železnic představili technické řešení tratí a harmonogram realizace jednotlivých úseků.

Soubory ke stažení

Prezentace HROBCE (2.3 MB) pdf