Setkání s veřejností

Jezernice, Slavíč

V rámci příprav úseku VRT Moravská brána I se Správa železnic zúčastnila jednání se zástupci obce Jezernice a hranické městské části Slavíč. Hlavním důvodem setkání bylo projednání křížení komunikací s VRT.

Správa železnic a představitelé samospráv dále diskutovali konkrétní řešení pro zachování prostupnosti území v daných obcích a jejich okolí.

Jednání se zúčastnili rovněž projektanti VRT Moravská brána I, kteří v současné době připravují dokumentaci pro územní rozhodnutí.