Setkání s veřejností

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava

Aktuální stav příprav nové páteře veřejné dopravy prezentovala Správa železnic v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Představila technické specifikace nových vysokorychlostních tratí (VRT), možná opatření na ochranu obyvatel i životního prostředí a také procesní stav příprav. Tým vysokorychlostních tratí rovněž informoval o způsobu výběru dodavatelů pro vypracování dokumentací pro územní rozhodnutí.