Setkání s veřejností

Líbeznice

Proběhla další ze série schůzek Správy železnic se zástupci obcí v okolí plánované trasy ohledně aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan.
Účastníkům byl představen aktuální stav přípravy této vysokorychlostní tratě. Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajících se výstavby nové vysokorychlostní trati v tomto úseku.