Setkání s veřejností

Litoměřice

Další ze série setkání Správy železnic se zástupci obcí v okolí plánované trasy nového železničního spojení Drážďany – Praha se uskutečnilo v Litoměřicích v rámci setkání starostů měst a obcí Litoměřicka.
Zástupci Správy železnic představili zástupcům obcí aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati. Prezentovali také alternativní návrhy jejího průchodu oblastí mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi a možnosti zaústění trati do tunelu pod Českým středohořím.