Setkání s veřejností

Mnetěš, Vražkov

Správa železnic uspořádala setkání v lokalitě stavby budoucí VRT pro obce Mnetěš a Vražkov.

Zástupci Správy železnic představili přímo v terénu aktuální stav přípravy vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan v okolí obcí. Náplní byla diskuze o představě obcí a návaznosti stavby VRT na okolí.