Aktuality

Modernizace trati do Radotína míří do finále

Zatímco přestavba smíchovského nádraží se teprve chystá a měla by začít v blízké době, modernizace navazujícího úseku do Prahy-Radotína se blíží do finále. Se začátkem letošních prázdnin skončila výrazná omezení provozu mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín, vlaky mohou využívat jak dvoukolejný úsek ze Smíchova do odbočky Závodiště, tak i navazující čtyřkolejnou část do Radotína. Na ní současně začnou obsluhovat přeloženou zastávku Praha-Velká Chuchle.

Stavební činnost se momentálně soustředí zejména do stanice Praha-Radotín, kde mají cestující k dispozici dvě nástupní hrany. Přístup na ně je zajištěn z Vrážské ulice. Od poloviny července až do prosince bude v provozu nové ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami. Cestující se dostanou k vlakům jak podchodem z Prvomájové ulice, tak i z ulice Na Betonce. Přístup na ostrovní nástupiště z Vrážské ulice a přechod přes celé kolejiště bude zajištěn po stávající provizorní lávce.

Na konci léta plánuje Správa železnic zahájit výstavbu nové výpravní budovy v Radotíně, v současné době vybírá zhotovitele prací. Stávající budova se následně využije jako služebna městské policie. V příštím roce by pak měla začít výstavba nového nadjezdu nad železniční tratí ve Velké Chuchli.