Setkání s veřejností

Modřice

VRT Jižní Morava představil tým připravující vysokorychlostní tratě v ČR tentokrát v Modřicích. Setkání se zúčastnil starosta města, zastupitelé a také zástupci veřejnosti.

Přítomní diskutovali o požadavcích města a možnostech jejich zapracování do dokumentace pro územní rozhodnutí. Některými podněty se i nadále zabývají projektanti.

Následným tématem byl hluk a vibrace. Účastníci jednání byli seznámeni s plánovanou přestavbou ŽST Modřice, díky by negativní vlivy měly být minimalizovány. Tomu napomůžou i nově navržené protihlukové stěny.