Aktuality

Nestihli jste panelovou diskuzi? Podívejte se na záznam.

Koncem června proběhla v pražském CAMP panelová diskuze k zahájení prací na Studii proveditelnosti Železničního uzlu Praha.

Úvodní prezentaci zajistil Marek Zděradička z IPR Praha, aby představil priority hlavního města v oblasti železniční dopravy a provedl exkurzi dokumentem Strategie pražské metropolitní železnice, který vznikl mimo jiné jako podnět pro zpracování aktuální studie proveditelnosti. S druhou prezentací pak navázal Martin Vaněk ze Správy železnic a promluvil k tématům od zadání studie po očekávání od jejích výsledků. Publikum v sále i hosty připojené na dálku provedl také historií dřívějších prací a úvah nad uspořádáním železnice v Praze.

Na dotazy z publika reagovali také další panelisté - Luděk Sosna za Ministerstvo dopravy ČR, Markéta Braun Kohlová za Univerzitu Karlovu, Jiří Pohl ze společnosti SIEMENS a Karel Hájek z pražského ČVUT. Kromě témat spojených přímo s Prahou, jako je budoucnost Masarykova nádraží nebo spojení hlavního a smíchovského nádraží, padaly dotazy na budoucnost dálkového spojení na Plzeň a Německo nebo sjednocení napájecích systémů. Panelisté také reagovali na otázku k prověřování realizace hyperloopu v podmínkách České republiky.

Celý záznam panelové diskuze můžete shlédnout na YouTube kanálu CAMP Praha