Aktuality

Objednatelé diskutují nad výhledovým objemem dopravy

Pracovní skupina pokračuje v diskuzích nad výhledovým rozsahem osobní dopravy. Rozsah ovlivní dopravní řešení pražského železničního uzlu a právě na něj bude muset studie navrhnout dostatečnou kapacitu infrastruktury.

Pomocí modelování přepravní poptávky budou požadavky objednatelů následně ověřeny z pohledu vyváženosti mezi nabízeným počtem a kapacitou spojů a potenciálním zájmem cestujících. Ve hře jsou i dvě různé koncepce provozování příměstské dopravy – jedna založená na pásmovém provozu S linek a druhá na prokládání osobních a spěšných vlaků. Oba přístupy podstoupí posouzení v poptávkovém modelu, který pomůže rozlišit výhody a nevýhody těchto koncepcí.