Setkání s veřejností

Osek nad Bečvou

V Oseku nad Bečvou se členové týmu přípravy vysokorychlostních tratí setkali s panem starostou, některými zastupiteli a jedním zástupcem z řad občanů. Diskutovalo se o výstavbě VRT Moravská brána I a vedením trati v okolí obce. Následovaly otázky, které se mimo jiné týkaly výkupu některých konkrétních pozemků.

Přítomni byli rovněž seznámeni s portálem GIS pro tento úsek vysokorychlostní trati, který veřejnosti umožňuje se detailně seznámit s projektem a zároveň se k němu vyjadřovat.