Setkání s veřejností

Osek nad Bečvou, Dolní Újezd, Veselíčko

Tým přípravy vysokorychlostních tratí se zúčastnil jednání v obci Osek nad Bečvou. Ke kulatému stolu usedli společně se zástupci obcí Dolní Újezd a Veselíčko.

Přítomní detailněji projednávali přípravy VRT Moravská brána I a konkrétní řešení pro zachování prostupnosti území. Zástupci Správy železnic následně vyslechli podněty zastupitelů, kterými se budou při dalších přípravách spolu s projektanty zabývat.