Setkání s veřejností

Popice

Zástupci Správy železnic zavítali do Popic, kde místním obyvatelům představili celkový záměr VRT a aktuální práce na technickém návrhu trati. Do projektu již byly zapracovány požadavky obce, které si tým VRT odvezl z předchozích jednání.

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem příprav a byli jim představeny benefity, které nová trať obyvatelům přinese včetně ochrany proti negativním vlivům. V závěrečné diskusi byly kladeny otázky například na hygienické limity hluku nové trati, či na případné rozšíření příjezdových cest k železnici.

Soubory ke stažení

2023-11-22 Popice.pdf (11.2 MB) pdf