Aktuality

Pracovní skupina zjišťuje potenciál nákladní přepravy v Praze

Ve spolupráci se zástupci Správy železnic, IPR Praha, MD ČR, ŽESNAD.CZ, Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace bylo připraveno a zahájeno dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními uživateli železniční nákladní dopravy na téma Budoucnost přepravy v Praze a okolí.

Prozatím bylo osloveno prvních 20 subjektů a aktuálně probíhá shromažďování kontaktů a rozesílání dotazníku dalším respondentům z řad přepravců a logistických firem. Termín ukončení sběru odpovědí byl předběžně stanoven na konec září 2021, následně proběhne vyhodnocení dotazníkového šetření a zohlednění případných nových poznatků v rámci dalších prací na Studii proveditelnosti ŽUP.