Setkání s veřejností

Praha 10

Budoucí vysokorychlostní trať na území Prahy byla tématem setkání zástupců Správy železnic a pana starosty MČ Praha 10.

Všichni přítomní společně jednali o aktuálním stavu přípravy VRT Praha, o dalším postupu chystaného projektu v lokalitě hlavního města a také o nutnosti vzájemně úzce spolupracovat. Podněty, které Správa železnic sesbírá, se bude nadále zabývat při samotném projektování.

Zajímá vás příprava vysokorychlostních tratí? Napište nám na vrt@spravazeleznic.cz.