Setkání s veřejností

Praha 9

Zástupci Správy železnic a představitelé MČ Praha 9 usedli ke společnému stolu, aby prodiskutovali vedení budoucí vysokorychlostní tratě na území Prahy 9.

Tématem jednání bylo zejména vedení trasy VRT Podřipsko v tunelu pod Střížkovem a také technické řešení v lokalitě Balabenka. Správa železnic si odvezla podněty pro další projektování trati, kterými se bude zabývat. Veřejnosti bude projekt představen v následujícím období.