Aktuality

Přestupní uzel i brána do hlavního města. Jak se změní nádraží Veleslavín

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vůbec poprvé vypsala architektonickou soutěž na podobu nádraží. Tento týden představila ve spolupráci s městským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha), magistrátem a Prahou 6 vítězný návrh budoucí podoby železniční stanice Praha-Veleslavín, který doporučila k realizaci mezinárodní porota. Nádraží Veleslavín je součástí plánovaného vlakového spojení centra metropole s Letištěm Václava Havla. Termín realizace byl stanoven mezi roky 2025 a 2029.

Vítězem se stal autorský tým studia idhea architekti ve složení Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová. „Železniční stanice se třemi úrovněmi propojí železnici a metro v místě, kde se nyní nachází kritizovaný autobusový terminál při zachování původní staniční budovy,“ popisuje IPR Praha na facebookové stránce.

„Nádraží Praha-Veleslavín chápeme nejen jako důležitý přestupní uzel, ale díky napojení na letiště i jako bránu do hlavního města, zároveň je přirozeným těžištěm celé čtvrti. Budovu nádraží jsme proto navrhli jako jasně rozpoznatelný orientační bod, její okolí jako nové místní centrum s piazzettou. Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně naviguje. Střecha nádraží je navržena jako velká travnatá pobytová plocha protnutá pěšími a cyklistickými trasami. Navazuje tak na 10 kilometrů dlouhý lineární park, který vznikne v úseku Veleslavín – Dejvice díky plánovanému zahloubení železniční trati,“ citoval architekta Dalibora Hlaváčka web Zdopravy.cz.

Zelené střechy í znovuvyužití dešťové vody

Podle Zdopravy.cz se autoři při kreslení tvaru budovy i její konstrukce inspirovali rychlostí vlakové dopravy. Jak už bylo uvedeno, hlavním cílem architektů bylo zajistit provázanost nádraží s pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou. Součástí vítězného návrhu je podle architekta Hlaváčka využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.

„Vybrané prvky (motiv trojúhelníku) navíc použijeme jako jednotící design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha – Kladno,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Podle vizualizací je zřejmé, že část vlaků ze středočeského Kladna bude končit právě na Veleslavíně. Zpravodajský portál iDNES.cz tvrdí, že ani po roce 2028, kdy má být zdvojkolejnění a elektrifikace železničního spojení hotové, nebude kapacita pražské části trati stačit k tomu, aby všechny zamýšlené vlaky mohly dorazit až do centra na Masarykovo nádraží. Nádraží Veleslavín tak bude konečnou stanicí tak zhruba dvacet procent spojů. Cestující tu budou moct využít první možný přestup na metro.

Autobusový terminál nově stavbě ustoupí a podle firmy Ropid, organizátora městské hromadné dopravy v Praze a okolí, se přesune na Dlouhou Míli, kde magistrát plánuje postavit parkovací dům P+R. Zvažuje se tu i vlaková zastávka na připravované trati s odbočkou na letiště. Ačkoliv stavba na Veleslavíně počítá s novou odbavovací halou, stará nádraží budova by neměla zaniknout úplně. „Podle projektu bude zčásti nadále sloužit správci železnice jako administrativní budova, z části jako komunitní prostor pro Prahu 6 s kavárnou s venkovní zahrádkou,“ napsal iDNES.cz.