Aktuality

Proces EIA pro Berounský tunel pokračuje

Na počátku září vrátilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dokumentaci EIA pro plánovanou stavbu Berounského tunelu k dopracování. Vzhledem ke skutečnosti, že byly vzneseny pouze formální připomínky a není nutná změna technického řešení, nebylo dopracování pro zpracovatele dokumentace, společnost SUDOP Praha, časově náročné. V pondělí 18. září 2023 mohla Správa železnic dokumentaci EIA opětovně podat.

Po kontrole úředníky MŽP bude dokumentace v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí nejpozději do 10 pracovních dní zveřejněna na portálu CENIA. V rámci procesu EIA bude s největší pravděpodobností uskutečněno veřejné projednání záměru. Následovat bude zpracování posudku. Závazné stanovisko lze očekávat nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2024.