Aktuality

05.04.2024
V pražském Slivenci se hovořilo o budoucí nové trati mezi Prahou a Berounem
Ve středu 3. dubna 2024 se uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Slivence k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo v budově úřadu této pražské městské části.
29.03.2024
Proces EIA pro Berounský tunel se dostal do další fáze
Ve středu 27. března 2024 proběhlo veřejné projednání připomínek k dokumentaci EIA pro budoucí Berounský tunel. Jednání svolalo Ministerstvo životního prostředí v rámci procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí po obdržení připomínek dotčených obcí, orgánů státní správy a obyvatel.
19.09.2023
Proces EIA pro Berounský tunel pokračuje
Na počátku září vrátilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dokumentaci EIA pro plánovanou stavbu Berounského tunelu k dopracování. Vzhledem ke skutečnosti, že byly vzneseny pouze formální připomínky a není nutná změna technického řešení, nebylo dopracování pro zpracovatele dokumentace, společnost SUDOP Praha, časově náročné. V pondělí 18. září 2023 mohla Správa železnic dokumentaci EIA opětovně podat.
02.08.2023
Začíná další fáze procesu EIA pro Berounský tunel
Poslední červencový den podala Správa železnic na Ministerstvo životního prostředí České republiky dokumentaci EIA pro plánovanou stavbu Berounského tunelu. Zpracovatelem dokumentace je společnost SUDOP Praha, a.s.
30.06.2023
Setkání s občany Svatého Jana pod Skalou
V středu 21. června 2023 se od 16 hodin uskutečnilo již druhé informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Svatého Jana pod Skalou k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo ve Svatojánské koleji - vyšší odborné školy pedagogické.
20.06.2023
Začíná inženýrsko-geologický průzkum pro Berounský tunel
Správa železnic podepsala rámcovou dohodu se společností „Beroun GTC+SG“ na zhotovení podrobného geotechnického průzkumu pro novostavbu trati mezi Prahou-Smíchovem a Berounem. Výsledky průzkumu dají potřebné informace o geologické skladbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucího Berounského tunelu.
01.06.2023
Setkání s obyvateli obcí v okolí zařízení staveniště Tachlovice
V pondělí 5. června 2023 se uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s obyvateli obcí v okolí zařízení staveniště Tachlovice k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun.
16.05.2023
Setkání s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě Berounského tunelu
V úterý 16. května 2023 se od 17 hodin uskutečnilo již třetí informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun.
27.01.2023
Inženýrskogeologický průzkum pro Berounský tunel
Správa železnic pokračuje v přípravě novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun. Pro získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucího Berounského tunelu vyhlásila výběrové řízení na zhotovení inženýrskogeologického průzkumu. Tento krok přispěje ke snížení geotechnických rizik při samotné výstavbě tunelu.
19.08.2022
Pro novostavbu trati do Berouna je nutné zpracovat dokumentaci EIA
Ministerstvo životního prostředí vydalo 5.8. 2022 závěry zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) pro investiční akci „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“.
123