Aktuality

01.06.2023
Setkání s obyvateli obcí v okolí zařízení staveniště Tachlovice
V pondělí 5. června 2023 se od 19:00 hodin uskuteční informativní setkání zástupců Správy železnic s obyvateli obcí v okolí zařízení staveniště Tachlovice k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun.
16.05.2023
Setkání s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě Berounského tunelu
V úterý 16. května 2023 se od 17 hodin uskutečnilo již třetí informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun.
27.01.2023
Inženýrskogeologický průzkum pro Berounský tunel
Správa železnic pokračuje v přípravě novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun. Pro získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucího Berounského tunelu vyhlásila výběrové řízení na zhotovení inženýrskogeologického průzkumu. Tento krok přispěje ke snížení geotechnických rizik při samotné výstavbě tunelu.
19.08.2022
Pro novostavbu trati do Berouna je nutné zpracovat dokumentaci EIA
Ministerstvo životního prostředí vydalo 5.8. 2022 závěry zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) pro investiční akci „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“.
19.05.2022
Druhé setkání s občany Malé Chuchle
Ve čtvrtek 19. května 2022 se od 17 hodin uskutečnilo již druhé informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo opět v zahradním pavilonu Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Malé Chuchli.
12.05.2022
Setkání s občany Svatého Jana pod Skalou
Ve čtvrtek 12. května 2022 se od 17 hodin uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Svatého Jana pod Skalou k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo ve Svatojánské koleji vyšší odborné školy pedagogické.
06.01.2022
Setkání s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě tunelu do Berouna
Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se od 17 hodin uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Malé Chuchle k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo v zahradním pavilonu Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Malé Chuchli.
05.01.2022
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce na návrh a realizaci projektu Novostavba trati Praha – Beroun
Pro další postup přípravy investiční akce vypsala Správa železnic předběžné tržní konzultace, na kterých by ráda od budoucích možných zhotovitelů získala informace pro optimální návrh a realizaci projektu Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun. Zahájení předběžné tržní konzultace je zároveň oznámeno ve věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím také v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED). Zadavatel připustí k účasti v předběžné tržní konzultaci všechny dodavatele, kteří prokáží zkušenost se zhotovením ražených tunelů delších než 500 metrů v oblasti dopravních staveb a vyplní registrační formulář.
27.09.2021
Správa železnic vybrala zpracovatele dokumentace pro tunel do Berouna
Správa železnic vybrala zhotovitele aktualizace dokumentace pro územní řízení novostavby trati mezi Prahou-Smíchovem a Berounem, vedené z velké části v tunelu. Bude jím společnost SUDOP Praha, která nabídla cenu 90,3 milionu korun. Předpokládaná hodnota zakázky byla 119,9 milionu korun.
20.04.2021
Správa železnic hledá zpracovatele dokumentace pro nový tunel do Berouna
Správa železnic vyhlásila opakované výběrové řízení na zhotovení aktualizace dokumentace pro územní řízení stavby nové trati mezi Prahou-Smíchovem a Berounem. Její součástí bude přibližně 24 kilometrů dlouhý tunel.
12