Aktuality

Setkání s obyvateli obcí v okolí zařízení staveniště Tachlovice

V pondělí 5. června 2023 se uskutečnilo informativní setkání zástupců Správy železnic s obyvateli obcí v okolí zařízení staveniště Tachlovice k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun.

Setkání proběhlo v Lidovém domě v Nučicích. Na setkání byli občané informováni o navrhovaném technickém řešení stavby, aktuálním stavu přípravy a uvažovaném postupu realizace stavby.