Aktuality

Setkání s občany Svatého Jana pod Skalou

V středu 21. června 2023 se od 16 hodin uskutečnilo již druhé informativní setkání zástupců Správy železnic s občany Svatého Jana pod Skalou k plánované novostavbě trati Praha-Smíchov – Beroun. Setkání proběhlo ve Svatojánské koleji - vyšší odborné školy pedagogické.

Na setkání byli obyvatelé Svatého Jana pod Skalou informováni o navrhovaném technickém řešení, zapracování podnětů a připomínek občanů z předchozího jednání a aktuálním stavu přípravy Berounského tunelu.