Aktuality

Nová vizualizace vám umožní projet se po plánované trati na jižní Moravě

Zajímá vás, jak bude vypadat vysokorychlostní trať na jižní Moravě? Podívejte se na vizualizaci VRT Jižní Morava, která odhaluje plánovanou trasu v celé své kráse. Úsek, který má délku 45 kilometrů, má začátek v brněnské části Horní Heršpice a napojuje se na železniční uzel Brno. Hlavním cílem je zlepšit dostupnost a efektivitu železniční dopravy v této oblasti.

Projděte si rekonstruovanou stanici v Modřicích a prohlédněte si, jak projektanti plánují využít protihluková opatření. Video vám umožní představit si, jak bude vysokorychlostní trať vypadat reálně.

U Rajhradu je navržen hloubený tunel o délce 1 350 metrů. Dominantním prvkem úseku bude kilometr a půl dlouhý most přes evropsky významnou oblast Vranovický a Plačkův les. Na celé trati je navrženo několik retenčních nádrží zabraňujících vzniku bleskových povodní a také celá řada protihlukových stěn a zemních valů, které minimalizují šíření hluku. Na trasu VRT může v budoucnu navázat přeshraniční úsek na Slovensko.

Video si můžete prohlédnout na YouTube kanále Správy železnic.