Aktuality

25.01.2022
Studie proveditelnosti pro VRT schváleny
Centrální komise Ministerstva dopravy ČR schválila studie proveditelnosti pro síť vysokorychlostních železnic. Smysluplnost investice potvrdila pro nové tratě Praha – Brno – Břeclav a Brno – Přerov – Ostrava.
18.01.2022
Vedení VRT v Ústeckém kraji
Správa železnic se zúčastnila 5. jednání Pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje k vedení vysokorychlostní tratě v regionu. Stěžejním tématem bylo představení závěrů srovnávací analýzy dvou variant vedení tratě, která v budoucnu umožní rychlejší spojení mezi Prahou a Drážďany.
17.01.2022
Správa železnic připravuje naučnou stezku o přípravě VRT
Správa železnic, Deutsche Bahn a saské ministerstvo ekonomiky, práce a dopravy připravují přeshraniční naučnou stezku o VRT. Cílem projektu je zvýšit povědomí o Krušnohorském tunelu, který propojí české a německé vysokorychlostní sítě.
05.01.2022
Správa železnic uzavřela smlouvy na projekční práce pro VRT Moravská brána
Projektanti připraví dokumentace pro územní rozhodnutí pro dva stavební úseky vysokorychlostní tratě (VRT) Moravská brána, které spojí Prosenice s Ostravou. Samotné zahájení výstavby předpokládá Správa železnic v roce 2025. První vlaky vyjedou na koleje o čtyři roky později.
23.12.2021
Správa železnic vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina
Úsek vysokorychlostní tratě (VRT) z Velké Bíteše do Brna připraví projektanti v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.
20.12.2021
Správa železnic v uplynulém roce výrazně pokročila s přípravou VRT
Správa železnic v roce 2021 zahájila práce na dokumentacích pro územní rozhodnutí, představila veřejnosti vítězný architektonický návrh terminálu Praha východ a vyhlásila řadu veřejných zakázek souvisejících s přípravou VRT.
20.12.2021
Vysokorychlostní tratě v České republice budou součástí hlavní sítě TEN-T
Evropská komise zveřejnila 14. prosince 2021 návrh revize nařízení TEN-T , který zohledňuje cíle Evropské dopravní politiky, Strategie chytré a udržitelné mobility a Green Deal. Správa železnic v období přípravy tohoto návrhu usilovala o zařazení systému vysokorychlostních tratí (VRT), zejména Via Vindobona (Berlín – Vídeň) a Vídeň – Ostrava do hlavní sítě TEN-T, také z důvodu získání možnosti čerpání dotací z fondů EU.
16.12.2021
Správa železnic dokončila architektonickou studii terminálu VRT Praha východ
První terminál vysokorychlostní železnice Praha východ má novou, upravenou podobu. Správa železnic ve spolupráci s dodavatelem dokončila architektonickou studii tohoto budoucího významného dopravního uzlu. Nadále probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
02.12.2021
Správa železnic vyhlásila již sedmou veřejnou zakázku na projektanta vysokorychlostní tratě
Dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví projektanti pro úsek VRT Střední Čechy z Poříčan do Světlé nad Sázavou. Ten je součástí nové vysokorychlostní tratě (VRT) z Prahy do Brna.
29.11.2021
Správa železnic vyhlásila další soutěž na projektanta vysokorychlostní trati
Projektanti připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) úseku VRT Podřipsko, který propojí Prahu s Lovosicemi. Trať je součástí nového železničního spojení z hlavního města do německých Drážďan.