Aktuality

09.04.2021
Představení budoucí podoby terminálu Praha východ
Představení vítězného návrhu terminálu Praha východ a systému vysokorychlostní železnice proběhne 13. dubna 2021 od 19:00 na campuj.online.
08.04.2021
Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Správa železnic dnes představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V současné době se nacházíme v předinvestiční fázi celého programu, se zahájením stavebních prací na prvních pilotních úsecích se počítá v roce 2025.
24.03.2021
Správa železnic a DB Netz mají další dodavatele pro Krušnohorský tunel
Správa železnic a DB Netz AG dokončily další z plánovaných veřejných zakázek na zajištění projektové přípravy přeshraniční části nového železničního spojení Drážďany – Praha. V březnu uzavřely smlouvu se společností IMM Maidl & Maidl Beratende - Ingenieure GmbH & Co. KG na doprovodné plánovací znalecké činnosti při stavbě Krušnohorského tunelu.
08.01.2021
Správa železnic vybrala vítězný architektonický návrh nového terminálu Praha východ
Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice na území České republiky přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže se stal návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“ od autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.
08.01.2021
První vysokorychlostní trať vyprojektuje česko-francouzsko-britské konsorcium
Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) VRT Polabí mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald.
08.01.2021
Studie proveditelnosti nové trati z Prahy do Drážďan je schválena
Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Na základě tohoto koncepčního dokumentu se nyní bude odvíjet příprava této větve budoucí sítě rychlých spojení.
14.12.2020
Správa železnic hledá zpracovatele již čtvrté dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA pro VRT
Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace EIA, řešící vlivy záměru na životní prostředí, pro již čtvrtý úsek vysokorychlostní trati s názvem VRT Jižní Morava. Ta povede z Modřic do Šakvic.
23.11.2020
Správa železnic hledá zpracovatele dokumentací pro územní rozhodnutí a EIA pro druhou část VRT Moravská brána
Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace EIA, řešící vlivy záměru na životní prostředí, pro druhou část vysokorychlostní trati z Přerova do Ostravy (VRT Moravská brána). Tu tvoří úsek z Hranic na Moravě do Ostravy-Svinova.
03.11.2020
Správa železnic hledá zpracovatele studie proveditelnosti VRT do Polska
Návrh spojení Prahy s polskou Wroclawí novou vysokorychlostní tratí je předmětem Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Na jejího zpracovatele vypsala Správa železnic výběrové řízení. Studie by měla vyjít na 20 milionů korun bez DPH.
21.09.2020
Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Správa železnic v souladu s vládním usnesením z roku 2017 připravuje výstavbu vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Těsně před dokončením jsou studie proveditelnosti Praha – Brno – Břeclav a Brno – Přerov – Ostrava. Pilotní úseky – VRT Polabí a VRT Moravská brána – se souběžně zpracovávají ve zrychleném režimu s cílem zahájit jejich výstavbu v roce 2025. Aktuálně se soutěží zpracovatelé dokumentací pro územní řízení. Je zpracována studie proveditelnosti na výstavbu nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany.
1234