Aktuality

01.06.2021
Zelený kruh
Správa železnic představila projekt vysokorychlostní železnice zástupci asociace Zelený kruh, která sdružuje přes 80 ekologických nevládních organizací.
01.06.2021
Správa železnic diskutuje o přípravách VRT přímo v regionech
Tým odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic vyrazil letos v květnu do zhruba dvacítky obcí a měst po celém Česku. Jeho zástupci diskutovali nejen s představiteli samospráv, ale také se zájmovými spolky a veřejností.
26.05.2021
Vysokorychlostní železnice v Senátu
Příprava vysokorychlostních železnic ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina byla tématem jednání senátního Podvýboru pro dopravu a energetiku.
26.05.2021
Správa železnic podepsala smlouvu na přípravu terminálu vysokorychlostní železnice
Moderní terminál Praha východ umožní pohodlný přestup mezi jednotlivými linkami systému VRT. Sloužit ale bude také cestujícím ze středních Čech a okolí.
11.05.2021
Správa železnic diskutovala v Kutné Hoře o podobě VRT v regionu
Jednání se zúčastnil ředitel odboru přípravy VRT Správy železnic Martin Švehlík. Zastupitelům a vedení města odpovídal na otázky, které souvisely především s dopady vedení vysokorychlostní železnice v krajině.
04.05.2021
Společné komuniké Správy železnic a Zemědělského svazu České republiky
Zemědělci společně se zástupci Správy železnic diskutovali o problematice výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Po vzájemné dohodě zveřejňují následující prohlášení, ve kterém shrnují své základní postoje.
04.05.2021
Nové železniční spojení Drážďany – Praha je projekt celoevropského významu
DB Netz a Správa železnic dnes společně představily aktuální stav přípravy Nového železničního spojení Drážďany – Praha s akcentem na přeshraniční Krušnohorský tunel. Cílem projektu je novostavba trati, která zkrátí cestovní dobu mezi oběma městy na pouhou hodinu a posílí evropskou osobní a nákladní dopravu. Základem pro společnou spolupráci je smlouva o plánování, kterou podepsaly Deutsche Bahn a Správa železnic v roce 2019.
22.04.2021
Správa železnic vybrala zpracovatele studie proveditelnosti VRT do Polska
Návrh spojení Prahy s polskou Wrocławí novou vysokorychlostní tratí je předmětem studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław, jejíhož zpracovatele vybrala Správa železnic. Ve výběrovém řízení se jím stala společnost SP + MCO_RS 5 VRT Praha – Wrocław_SP, zastoupená firmami SUDOP PRAHA a MORAVIA CONSULT Olomouc. Celková cena za zpracování studie činí 12,6 milionu korun bez DPH.
21.04.2021
Trasy VRT připravujeme s důrazem na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí včetně zemědělské půdy
Každý, i sebešetrnější dopravní systém, je třeba v krajině usadit. Tedy i vysokorychlostní tratě (VRT). Správa železnic připravuje záměr výstavby VRT s důrazem na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí v okolí. Při výběru koridoru pro vedení trati je hledán vyvážený poměr mezi zábory orné půdy a jiných druhů pozemků, například lesů. To vše při zachování přijatelných vzdáleností od obytné zástavby.
13.04.2021
Prezentace aktuálního stavu přípravy VRT v CAMP
Zástupci Správy železnic představili v rámci streamu na campuj.online systém VRT v ČR, aktuální stav jejich přípravy, architektonickou soutěž a odměněné a oceněné návrhy. Zástupci IPR prezentovali pohled Prahy na systém VRT a zástupci vítězného týmu představili svůj návrh.
12345