Aktuality

21.06.2022
Přírodovědný průzkum pro Krušnohorský tunel
Aktuálně probíhají práce na přírodovědném průzkumu, biologickém hodnocení a migrační studii pro pokračující přípravu budoucí novostavby trati RS 4 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN.
15.06.2022
Správa železnic spustila portál GIS pro VRT Polabí
Správa železnic zpřístupnila veřejnosti geografický informační systém (GIS) pro připravovanou VRT Polabí rozšířený o funkcionalitu komunikace s veřejností. Máte námět či připomínku k vysokorychlostní trati v úseku Praha-Běchovice – Poříčany? Napište nám.
09.06.2022
Rychlovlak TGV přivezl do Česka cenné zkušenosti, nostalgii i pohled do budoucna
Kromě ikonické jednotky TGV do Česka zavítala i delegace ze SNCF a francouzských samospráv. Podělili se s námi o více než 40leté zkušenosti získané při budování vysokorychlostních tratí. Příjezd rychlovlaku tak ještě více prohloubil naši vzájemnou spolupráci.
02.06.2022
Společné komuniké Správy železnic, statutárního města Most a města Louny
Správa železnic představila na dalším jednání se zástupci Mostu a Loun přípravu úseku vysokorychlostní železnice VRT Poohří. Zúčastněné strany se dohodly na vzájemné spolupráci a výměně informací o přípravě projektu.
31.05.2022
Správa železnic připravila v rámci akce #TGVCESKO soutěže pro fanoušky drážní dopravy
Příjezd soupravy TGV do České republiky vzbudil velký zájem na sociálních sítích Správy železnic. V této souvislosti jsme se rozhodli vyhlásit soutěže o nejlepší fotografii rychlovlaku a nejzajímavější příspěvek na Instagramu.
30.05.2022
Příjezd TGV do Česka bude spojen s řadou doprovodných akcí
Správa železnic zpřesňuje program doprovodných akcí spojených s příjezdem jednotky TGV. Jejich součástí budou workshop o přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) s představiteli krajů, jednání hejtmanů a primátorů a také informační stánky na každé prezentaci soupravy.
23.05.2022
Správa železnic uzavřela smlouvu se SNCF o pronájmu prezentační jednotky TGV
Francouzský rychlovlak se veřejnosti představí poprvé 6. června na pražském hlavním nádraží. V dalších dnech bude k vidění v Brně, Jihlavě a Ústí nad Labem. Příjezd TGV je součástí dosavadní spolupráce Správy železnic a skupiny SNCF na projektu přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice.
03.05.2022
V Česku se v červnu představí francouzský vysokorychlostní vlak TGV
Správa železnic představí začátkem června veřejnosti francouzský vysokorychlostní vlak TGV. Průkopník rychlého železničního spojení na evropském kontinentu postupně navštíví Prahu, Brno, Jihlavu a Ústí nad Labem. Nejvíce času stráví v jihomoravské metropoli, kde bude od 7. do 9. června součástí expozice Správy železnic na veletrhu Rail Business Days.
26.04.2022
Geodetické práce pro VRT Podřipsko
Geodeti vytvoří mapové podklady pro novou vysokorychlostní trať (VRT) Praha –⁠ Drážďany, konkrétně pro úsek VRT Podřipsko mezi pražskou Balabenkou a sjezdem Lovosice.
22.04.2022
Správa železnic navrhla v Odoleně Vodě kompenzační opatření kvůli vedení VRT
Správa železnic a město Odolena Voda pravidelně projednávají přípravu vysokorychlostní tratě (VRT) Podřipsko, která spojí Prahu s Lovosicemi. Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření, která by přispěla k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí.