Aktuality

Projektanti začnou řešit podobu trati mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem

Příprava výstavby železničního spojení na Letiště Václava Havla opět pokročila. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala zhotovitele Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení modernizace klíčového úseku mezi pražským Výstavištěm a stanicí Praha-Veleslavín. Vítězem výběrového řízení se staly společnosti METROPROJEKT Praha a SUDOP PRAHA s nabídkovou cenou 64 milionů Kč. Stejný stupeň dokumentace se nyní zpracovává i pro další stavby v rámci tohoto strategického železničního projektu.

„Tato rozsáhlá investiční akce byla kvůli náročnosti rozdělena na šest dílčích částí. Po stavební stránce bude nejsložitější stavba mezi nově vybudovanou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Veleslavín. Vlaky zde pojedou téměř výhradně pod zemí, jen v krátkém úseku od Výstaviště přes Stromovku bude trať trasována po povrchu,“ přibližuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Nová trasa následně od stávajícího krátkého tunelu na okraji Stromovky povede pod povrchem až do zahloubené stanice Praha-Dejvice, která bude přesunuta do bezprostřední blízkosti stávajícího vestibulu stanice metra linky A Hradčanská. Pak bude pokračovat dvoukolejným hloubeným tunelem k vodojemu Bruska, dále dvojicí ražených tunelů až k teplárně Veleslavín, na které naváže dvoukolejný hloubený tunel až do stanice Praha-Veleslavín. Plánované zahloubení kolejí umožní v daném úseku zrušení všech železničních přejezdů.

„V souvislosti se zmiňovanými raženými tunely SŽDC řeší vliv vibrací z budoucího provozu vlaků pod pracovištěm Fyzikálního ústavu v Cukrovarnické ulici, které používá citlivé měřicí přístroje. Veškeré požadavky budou zapracovány do dokumentace pro umístění stavby. Této záležitosti a jejímu řešení se na SŽDC intenzivně věnujeme od počátku přípravy a budeme se jí i nadále zabývat v rámci navazujících projektových prací,“ doplňuje Mojmír Nejezchleb.

Zatímco železnice na území metropole je dnes elektrizována stejnosměrnou soustavou 3 kV, v úseku trati z Prahy-Dejvic na nejdůležitější letiště v zemi i do největšího středočeského města bude na základě rozhodnutí z letošního ledna zavedena střídavá trakční soustava 25 kV. Na tento moderní systém, který se v současnosti využívá v jižní polovině republiky, se v budoucnu upraví prakticky všechny elektrizované tratě na síti SŽDC.

Studii proveditelnosti železničního spojení z Prahy na letiště Ruzyně a do Kladna ve variantě R1spěš schválila Centrální komise Ministerstva dopravy v červenci roku 2015. Uvedená studie prochází v tuto chvíli aktualizací, předpoklad jejího dokončení je v prosinci letošního roku.

Průběh tendru na zpracovatele Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení byl zdržen podanou námitkou k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Řízení bylo ukončeno a SŽDC mohla ukončit výběrové řízení a uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. Už  se  uskutečnila vstupní jednání a byly zahájeny projekční práce.