Setkání s veřejností

Prosenice

Další v řadě projednávání aktuální situace v přípravě VRT Moravská brána I zavedlo tým Správy železnic do Prosenic v Olomouckém kraji. Zúčastnil se ho pan starosta a zastupitelé obce.

Přítomní navázali na jednání, které se zde odehrálo v květnu loňského roku, kdy shromažďovali podněty a připomínky k řešení konkrétních návrhů a nyní je představili jako zapracované do dokumentace pro územní rozhodnutí. Zastupitelé byli také informováni o předběžném harmonogramu stavebních prací při budování tratě a o možných přeložkách silnic.