Setkání s veřejností

Rajhrad

Vysokorychlostní železnice byla hlavním tématem setkání Správy železnic se zástupci města Rajhrad. Debatou jsme společně navázali na prezentaci ze začátku letošního roku.

Správa železnic v Rajhradu představila varianty technického řešení projektu VRT Jižní Morava. Diskuze se zaměřila například na prostupnost města po dokončení nové vysokorychlostní železnice. Představené alternativní návrhy již reagovaly na předchozí setkání.