Provoz

Risk a hazard v blízkosti kolejí často končí velmi tragicky

Statistiky hovoří neúprosně. Každý rok přijdou na železnici o život více než dvě stovky lidí, podobný počet se jich zraní. Na těchto smutných číslech se velkou mírou podílí nepozornost a často i vědomé riskování. Přitom stačí málo – respektovat pravidla bezpečné železnice.

Přebíhání kolejí na místech, kde je to zakázané, nerespektování signalizace na přejezdech, podlézání či obcházení závor, nepozornost na přejezdech vybavených pouze výstražnými kříži – to jsou nejčastější příčiny mimořádných událostí na železnici, jejichž účastníky jsou vlak či jiné kolejové vozidlo na jedné straně a řidič silničního vozidla, cyklista či chodec na straně druhé. Vítěz je předem jasný. Samostatnou kapitolou je přímo hazard ze strany zejména mladé generace, jako je například lezení na vagóny odstavené na nádražích, kde je trolejové vedení, případně na sloupy ve stanicích na elektrifikovaných tratích.
 

Spolupráce institucí napříč resortem dopravy

S cílem řešit neklesající počty úrazů na železnici vznikla společná iniciativa několika institucí pod záštitou Ministerstva dopravy. Správa železnic, České dráhy a Drážní úřad podpisem společného memoranda o dlouhodobé spolupráci na poli bezpečnosti na železnici symbolicky zahájily preventivní bezpečnostní kampaň, která přiblíží rizika nepozorného chování v blízkosti železnice. První část odstartovala na sociálních sítích s příchodem léta, které charakterizuje hodně volného času dětí a mládeže, proto se zaměřuje především na nebezpečné chování mladé generace na železnici. Spolupráce bude pokračovat na podzim, druhá fáze vyvrcholí celostátní mediální kampaní. „Díky investicím se bezpečnost provozu daří dlouhodobě zvyšovat. K tomu, aby se nám společně podařilo výrazně snížit počet úrazů na železnici, je nezbytná účinná osvěta,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

 

Pravidla bezpečné železnice se musí dodržovat

Naše státní organizace se věnuje bezpečné železnici a prevenci úrazů či zbytečných úmrtí celoročně, na webu spravazeleznic.cz je samostatná sekce zaměřená přímo na tuto oblast. Formou krátkých spotů jsou zde prezentována všechna pravidla, která je nutné v blízkosti železnice dodržovat. Jde například o zákaz přecházení kolejí mimo přechody a přejezdy, zákaz lezení na sloupy a odstavené vagóny, zákaz poškozování zabezpečovacího zařízení na železnici, zákaz naskakování do rozjíždějícího se vlaku, nutnost respektovat signalizaci na přejezdech či dávat maximální pozor při překonávání přejezdů zabezpečených jen výstražnými kříži. Nespoléháme ale rozhodně jen na webové prezentace. Každoročně navštíví několik stanic Preventivní vlak bezpečné železnice, jehož prostřednictvím informujeme žáky základních škol o správném chování v blízkosti kolejí. Letos jsme za sedm dní zavítali do tří měst a oslovili téměř 2000 dětí ze základních škol a dvou škol speciálních. S podobným projektem Vlak nezastavíš! jezdíme také přímo do škol. Jak může dopadnout srážka mnohatunového vlaku a osobního vozidla, ukazuje Správa železnic každý rok při příležitosti Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech ILCAD. Téma letošního cvičení bylo více než aktuální – nepozornost řidiče automobilu na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži, následná srážka s vlakem a ukázka postupů všech složek integrovaného záchranného systému při řešení následků této mimořádné události.
 

Nové bezpečnostní spoty na sociálních sítítích 

Na počátku léta jsme na sociálních sítích spustili novou bezpečnostní kampaň, jejímž cílem je varovat zejména mladé lidi před zbytečným riskováním a hazardem. Formou kombinace ilustrace a záběrů skutečných událostí se postupně zaměříme na nejčastější prohřešky, které většinou končí velmi špatně. Sledujte sociální sítě Správy železnic.Spoty najdete i na webu Správy železnic, konkrétně zde.