Setkání s veřejností

Roudnice nad Labem

V Roudnici nad Labem se uskutečnilo první z řady setkání Správy železnic se zástupci obcí dotčených plánovanou novostavbou VRT Praha – Drážďany.
V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati a spojení budoucího terminálu s městem Roudnice nad Labem.