Aktuality

Správa železnic stojí za projektem Zelené radiály

Správa železnic je překvapena, že studie nazvaná Hradčanská – alternativy struktury, aktualizace studie, 2019/12 (revize 2020/01), kterou zpracovala společnost m4 architekti s.r.o. pro Institut plánování a rozvoje města Prahy, nerespektuje návrh tzv. Zelené radiály, která má v dané lokalitě poskytnout občanům prostor pro volnočasové aktivity a relaxaci. Tuto skutečnost jsme se dozvěděli z médií a překvapila nás stejně jako obyvatele Prahy 6, mezi kterými vyvolala bouřlivou odezvu.

Považujeme za nutné zdůraznit, že tato studie nevznikla z iniciativy Správy železnic. Na studii jsme před mnoha měsíci spolupracovali po technické stránce, ale její finální verze s námi  nebyla vůbec konzultována.

V roce 2018 městská část Praha 6 a tehdy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) potvrdily zájem na spolupráci při zachování celistvosti a nezastavitelnosti předmětné lokality podpisem Memoranda o společném zájmu. Správa železnic, jako nástupce SŽDC, považuje memorandum nadále za platné.

Za projektem Zelené radiály si stojíme a budeme jej podporovat!