Aktuality

Správa železnic zveřejnila znalecké posudky

Správa železnic v rámci zpracování veřejně prospěšné stavby Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) zadala pro úsek Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín expertům z německé univerzity v Bochumi zpracování znaleckých posudků na jednotlivé varianty vedení nové trati.
Z již zpracovaných posudků, které jsou k dispozici zde, vyplývá, že nejlépe vychází varianta Jih. V současné době dokončuje další znalecký posudek Česká geologická služba. Ten bude hotový v listopadu a následně bude rovněž zveřejněný na těchto stránkách. Z jeho předběžných výsledků vyplývá, že vychází nejlépe také varianta Jih.