Aktuality

Stovka odborníků obdržela pozvánku na druhý workshop

Studie proveditelnosti dospěla do fáze, kdy podruhé zapojuje odborníky. Měsíc před dokončením prací na scénáři bez projektu zahajujeme debatu nad přístupem ke konkrétním aspektům dalšího projektování a nad množinou teoretických projektových variant.

Mezi oslovenými odborníky jsou opět zástupci hlavního města Prahy i městských částí, Středočeského kraje, železničních dopravců, projektantů a architektů, akademické sféry i zájmových sdružení a spolků.

Druhé setkání se uskuteční online formou ve čtvrtek dne 3. března od 15 hodin. Hosté workshopu se na něm seznámí s dosavadním průběhem prací. V rámci programu vystoupí i šest panelistů s příspěvky, jejichž účelem bude poskytnutí podkladu pro vyjádření názoru na otázky, které považujeme za důležité k další práci. Účastníci budou moci přispět svým názorem jednak prostřednictvím rychlého hlasování přímo během workshopu a jednak vyplněním webového formuláře, který bude účastníkům po jednání k dispozici. Na dotazy hostů budou odpovídat zástupci Správy železnic a zhotovitele studie.