Aktuality

Stovka odborníků obdržela pozvánku na první workshop

Harmonogram studie proveditelnosti myslí také na zapojení odborníků, aby všechny kroky přípravy nové podoby železničního uzlu Praha byly dobře promyšlené a prodiskutované. Čtyři měsíce od zahájení prací nazrál čas na pozvání zástupců odborné veřejnosti k úvodnímu setkání.

Mezi oslovenými odborníky, v angličtině bychom řekli „stakeholders“, jsou zástupci hlavního města Prahy i městských částí, Středočeského kraje, železničních dopravců, projektantů a architektů, akademické sféry i zájmových sdružení a spolků.

První setkání se uskuteční online formou ve středu 6. května od 15 hodin. Hosté workshopu se na něm seznámí s rozsahem studie a etapami její přípravy, týmem zhotovitele i zapojených organizací. Také se dozví o možnostech aktivního zapojení do přípravy studie v následujících měsících a budou moci přispět svým názorem do SWOT analýzy železnice v Praze. Součástí workshopu bude také panelová diskuze, kde budou na dotazy hostů odpovídat zástupci Správy železnic, objednatele dopravy i zhotovitele studie.