Setkání s veřejností

Studénka

Tým přípravy vysokorychlostních tratí navštívil Studénku s aktuálními informacemi o postupu prací na tomto rameni budoucí sítě VRT. Ty se týkaly především úseku Moravská brána II mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou-Svinov.

Zástupci Správy železnic přiblížili aktuální stav připravovaného řešení v okolí obce a následně přítomní diskutovali o možnostech šetrného zasazení trati do krajiny, zachování prostupnosti a řešení problematiky hluku. Všechny podněty budou nyní projektanti vyhodnocovat.