Setkání s veřejností

Troubsko, Ostopovice, Omice, Popůvky, Starý Lískovec

Setkání týmu VRT ze Správy železnic s představiteli obce proběhlo tentokrát v Troubsku. Jednání se zúčastnili také zastupitelé obcí Ostopovice, Omice, Popůvky a Starý Lískovec.

V úvodu byli přítomní seznámení s koncepcí vysokorychlostní železnice v ČR, následně s aktuálním stavem příprav VRT Vysočina I. fáze a rovněž s konkrétním technickým řešením v této lokalitě. Následovala diskuse, ve které odborníci odpověděli na dotazy týkající se hluku, prostupnosti krajinou či napojení na další komunikace.

Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.