Setkání s veřejností

Úžice

Zástupci Správy Železnic opět vyrazili do terénu. Tentokrát navštívili obec Úžice. S představiteli obce společně jednali o vývoji příprav VRT Podřipsko v úseku Praha-Balabenka – Litoměřice.

Odborníci týmu přípravy VRT s přítomnými projednávali témata týkající se aktuálního stavu technického řešení a geologického zaměření. Následovala diskuse o požadavcích obce. Sesbíranými podněty se budou projektanti intenzivně zabývat při dalších přípravách.