Setkání s veřejností

Úžice, Všestudy, Nová Ves, Ledčice, Kralupy nad Vltavou, Veliká Ves, Panenské Břežany, Dřínov, Veltrusy, Odolena Voda, Vojkovice, Zlosyň

Tématem jedné z prvních online informačních schůzek letošního roku pořádané Správou železnic bylo představení aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan a plánovaný postup další přípravy. Mezi pozvanými byli zástupci uvedených obcí a města.

Zástupci Správy železnic představili účastníkům schůzky schválenou Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany a návrhové řešení v úseku Panenské Břežany – Ledčice. 

Součástí schůzky byla diskuze o tématech konkrétních pro daný úsek.