Provoz

V tunelu se trénovala součinnost složek IZS v případě nehody

Ejpovický tunel byl na den sv. Martina svědkem tragické události. Technická závada na podvozku vagónu způsobila vykolejení vlaku, ve kterém cestovalo celkem 130 osob. Zraněno bylo celkem 71 osob, z toho 10 utrpělo těžké zranění. Vše ale bylo naštěstí jen jako.

Případná nehoda v nejdelším českém tunelu je noční můrou všech železničářů. Konec konců ke skutečné nehodě naštěstí nákladního vlaku došlo v polovině srpna v jednom z nejdelších tunelů na světě, Gotthardském ve Švýcarsku. Právě se se stala námětem taktického cvičení všech složek integrovaného záchranného systému (IZS). Vlak „vykolejil“ zhruba v polovině tunelu, což je asi dva kilometry od jednotlivých portálů. Místo nehody i čas byly zvoleny záměrně.

Jednak s ohledem na provoz v tunelu a také proto, že provedení cvičení za ztížených podmínek (v tomto případě noční hodiny a poloha vlaku v nejvzdálenější pozici vůči jednotlivým portálům) lépe simuluje jednu z horších variant zásahu, které by mohly nastat.

Na místo se sjelo 23 jednotek požární ochrany. To odpovídá více než stovce cvičících hasičů. Mezi nimi byla i dvacítka drážních hasičů z JPO HZS Plzeň. Největší počet zasahujících jednotek se shromáždil na portálu Homolka (Ejpovice), odsud hasiči vjížděli do volného severního tubusu tunelu. Poté, co průzkumem zjistili lokaci havarovaného vlaku, zahájili záchranné práce.

Evakuovali nezraněné osoby přes bezpečnostní propojky mezi tubusy, prováděli třídění zraněných dle vážnosti jejich poranění a následně je převáželi na portál Chlum (Plzeň), kde je předávali zdravotníkům. Souběžně s touto činností probíhal i průzkum tubusů s cílem zjistit, zda se zde nenacházejí osoby, které opustily soupravu vlaku ještě před příjezdem jednotek.

Veškeré záchranné práce se řídily ze štábu velitele zásahu, který mimo jiné jako podporu rozhodovacího procesu využil přímý přenos z kamer. Ty jsou součástí bezpečnostního systému tunelu. Cílem cvičení bylo také ověření spojení mezi zasahujícími složkami v prostorách tunelu.