Setkání s veřejností

Velká Bíteš, Osová Bítýška, Nové Sady, Křoví, Vlkov, Záblatí, Březské

Představitelé města Velká Bíteš a obcí Osová Bítýška, Nové Sady, Křoví, Vlkov, Záblatí a Březské se sešli u společného stolu se zástupci Správy železnic, aby společně diskutovali nad tématem přípravy vysokorychlostní tratě v této lokalitě.

V úvodu tým VRT představil připravovanou vysokorychlostní trať RS 1 v úseku Velká Bíteš – Brno, výchozí podklady a také budoucí průzkumy, které jsou nedílnou součástí projektu. Rovněž bylo zodpovězeno na dotazy týkající se trasování, hluku, ochranného pásma a možnosti další výstavby v okolí trati.

V další části jednání se přítomní věnovali obchvatu Velké Bíteše na komunikaci I/37, informacím o dalším postupu přípravy stavby a byla přislíbená úzká koordinace při další přípravě tohoto úseku. Setkání ukončila společná diskuse.