Setkání s veřejností

Vražkov, Mnetěš, Roudnice nad Labem, Polepy, Žitenice, Kleneč, Přestavlky, Dušníky

Správa železnic pokračuje s online schůzkami v okolí plánované trasy ohledně aktuálního stavu přípravy a dalšího plánovaného postupu přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan. Mezi pozvanými byli výše zmínění.

Zástupci Správy železnic představili Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany a návrhové řešení v úseku Mnetěš – Roudnice nad Labem. Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajících se navrhovaného vedení nové trati v okolí dotčených obcí.