Setkání s veřejností

Vražkov, Třeboutice, Křešice, Chodouny

Správa železnic uvítala pozvání zástupců obcí dotčených stavbou VRT Praha – Drážďany na Roudnicku a Litoměřicku.

Tato setkání se zástupci obcí potenciálně dotčených stavbou nové trati vnímá Správa železnic jako příležitost získat podněty a připomínky, které je možné v této fázi přípravy projektu zohlednit, a tím předejít negativnímu vnímání veřejností v dalších fázích projektu.