Aktuality

Vysokorychlostní trať mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi má projektanta

Správa železnic vybrala zhotovitele technického návrhu vysokorychlostní trati (VRT) v uzlu Praha. Projekt v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí připraví sdružení společností SUDOP Praha, EGIS RAIL, Mott MacDonald CZ a MOTT MACDONALD. Součástí projektu bude také výstavba čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň, která výrazně navýší kapacitu železnice na tomto úseku koridoru.

Trať bude navazovat na již projektovanou VRT Polabí mezi Běchovicemi a Poříčany. Díky ní budou moct vlaky zajet do pražského uzlu a obsloužit stávající nádraží. Projektanti navrhnou trať v husté městské zástavbě, přičemž důraz je kladen na minimalizaci vlivů provozu na okolí a také na začlenění do stávajícího urbanismu hlavního města. Proto součástí zakázky není pouze navržení samotné trati, ale také nalezení optimálního řešení citlivého k místním podmínkám a lokálním specifikům dotčených městských čtvrtí. Součástí zakázky je také požadavek na úzkou spolupráci projektanta s městskými částmi i soukromými investory, aby výsledný návrh podpořil další rozvoj jednotlivých lokalit.

Nová 12kilometrová trať bude využívána výhradně osobní dopravou. Do stávající železniční sítě bude napojena v Běchovicích a Vršovicích. Součástí projektu je i dostavba železniční stanice Praha-Zahradní Město a napojení na VRT. Vlaky na trati využijí maximální rychlosti 200 km/h, při průjezdu zastavěným územím se rychlost dále sníží na úroveň, která je v souladu s běžným provozem vlaků ve městě.

Při zadání zakázky využila Správa železnic metody Best Value Approach a Best Value Procurement, které hodnotí kvalitu nabídek účastníků výběrového řízení. Projekt zahrnuje také úpravy stávajících tratí. Dodavatelé tak připraví technický návrh čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň a realizaci tzv. Jahodnické spojky, tedy propojení tratí z Prahy-Malešic do Běchovic a Libně. Spojku využijí především nákladní vlaky. Dokumentace vznikne také pro nové odstavné nádraží ve Strašnicích, které bude sloužit vysokorychlostním soupravám.

VRT Praha přispěje k rozšíření kapacity pražského uzlu pro osobní i nákladní dopravu. Výstavba by měla začít na konci roku 2028.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (82.5 kB) pdf